Værelser til leje

Værelse mod øst.

Værelserne udlejes til studerende på minimum 20 år, som udover en billig husleje også er interesseret i at være med i et fællesskab, som det der er beskrevet på forsiden.

Alle værelserne er som det på billedet ca. 2,85 x 4,50 m. inklusiv en lille entre med håndvask og skab.

På hver etage er der til fælles brug 4 toiletter og 4 brusekabiner. I det fælles køkken har hver lejer et skab til f.eks. madvarer.

Huslejen

IHuslejen,2.100,- kr. indbetales forud til kollegiets bankkonto, hver måned senest den første hverdag i måneden.

 • 15,- kr., som administreres af beboernes Kollegieråd.
 • 90,- kr. til kollegiets internetforbindelse og domæne.

Huslejen indeholder også betaling for normal brug af de fælles faciliteter, som lejerne har til rådighed; f.eks.

 • komfurer, køleskabe, frysere og andre fælles køkkenredskaber
 • vaskemaskiner og tørretumbler
 • rengøring af fælles områder i hovedbygningen og udendørs
 • El-, vand- og varmeforbrug.

Altsammen udgifter, som alle beboerne har stor indflydelse på.og derfor ,sammen og hver især, skal gøre en aktiv indsats for at holde så lav som muligt.

Huslejen fastsættes hvert år ud fra de udgifter, som der forventes at være i det kommende år, til forbrug, vedligeholdelse og administration. 4. Maj Kollegiet er selvejende, så ingen udover lejerne tjener penge på lejernes besparelser.

Depositum og Indflytningsgebyr

Et depositum udgør hos de fleste udlejere ca. 3 måneders leje.

 • Depositum: 6.300,- kr. Pengene kan anvendes til dækning af udgifter til istandsættelse af værelse ved fraflytning og til hel eller delvis dækning af lejerens evt. manglende betalinger. Det overskydende beløb tilbagebetales efter fraflytning.
 • Ved indflytning betales den månedlige husleje kr. 2.100,- forud og senest den 3. i måneden.

Opsigelse og fraflytning

Opsigelsesperioden er 3 måneder fra udløbet af den måned, hvor opsigelses modtages skriftligt. Det lejede fraflyttes 2 uger før periodens udløb, så det kan istandsættes til den efterfølgende lejer.

Husorden

I en lejeaftale indgår også overholdelse af ...

 1. De regler og bestemmelser, som er vedtaget af 4. Maj Kollegiet, herunder den bestemmelse, at beboere tager aktiv del i kollegiets fællesskab.
 2. De regler og bestemmelser, som er vedtaget af beboernes repræsentanter i Kollegierådet.
 3. De aftaler, regler og bestemmelser, som er varslet i en dagsorden og herefter vedtaget af et flertal på det varslede fællesmøde.

 

maj
kollegiet
horsens

Geneesgade 1, 8700 Horsens