4. Maj Kollegiet i Horsens

4. Maj Kollegiet i Horsens er et af ni 4. Maj Kollegier i Danmark.

De ni 4. Maj Kollegier i Danmark (Frederiksberg, Odense, Marstal, Horsens, Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Tønder og Aabenraa) blev delvist opført med støtte fra Frihedsfonden, der fik donationer fra hele landet, og delvist for bidrag indsamlet lokalt i de områder, hvor kollegierne blev opført.

Kollegierådet for 4. Maj Kollegierne i Danmark forestår administrationen af fonde og legater, der kan tilgodese det enkelte kollegier. Derudover stiller Kollegierådet hvert år, den 4. maj, et rejselegat til rådighed for en beboer på hvert kollegium.

Kollegiets bygning og indretning

4. Maj Kollegiet i Horsens er beliggende Geneesgade nr. 1 8700 Horsens.

Geneesgade er tæt på både VIA University College, Learnmark og Horsens centrum. På den ene side af kollegiets bygning har vi en af byens parker, hvor der i sommerperioden tages solbad og afholdes mindre koncerter med kendte musikere.

Bygningen er en ældre bygning med plads til 40 unge studerende, som har hver sit værelse og er fælles om andre faciliteter. Bl.a. er der et nyt fælles køkken, hvor man kan lave sin mad alene eller sammen med andre. I stueetagen har de et vaskeri med to vaskemaskiner og to tørretumbler, hvor man for et mindre beløb kan vaske sit tøj.

Beboerne, der selv er med til at indrette rummene, har blandt andet indrettet et kondirum med forskellige redskaber og et rum med billard og bordfodbold.

Kollegiets Formål

4. Maj Kollegierne skal som "levende mindesmærker" bidrage til at erindre fremtidige generationer om frihedskampen og den solidaritet og offervilje, der var grundlaget for den danske frihedskamp under den anden verdenskrig. Samtidig skal de pege fremad som hjælp til fremtidige generationers udviklingsmuligheder.

4. Maj Kollegiets formål er, at være et hjem for unge mennesker under uddannelse, og at unge gennem et fælles kollegieliv med andre unge fra forskellige steder, kan nå frem til det fællesskab, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind. Netop det de danske frihedskæmpere kæmpede for i deres kamp mod den tyske besættelsesmagt under den 2. Verdenskrig frem til 4. maj 1945.

Kollegiets beboere forventes at være bekendte med kollegiets formål og forventes at tage aktiv del i fællesskabet og demed udviklingen af demokrati og frisind på 4. Maj Kollegiet. Derigennem kan de høste erfaringer, som de kan bruge i andre fællesskaber.

maj
kollegiet
horsens

Geneesgade 1, 8700 Horsens