Links

4. Maj Kollegiet

4. Maj Kollegiet i Danmark
Fælles information og portal for de ni kollegier i 4. Maj Kollegiet.

 

Love og bekendtgørelser mv.

retsinformation.dk
Søgebar database med de danske love og bekendtgørelser.

LBK nr. 982 af 01/10/2008 /
Lovbekendtgørelse nr. 982 af 01/10/2008. (§11: Boliger for unge under uddannelse m.fl.)

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte
Fastsættelse af huslejeleje, Budget, Regnskaber, Revision og Kommunernes tilsyn.

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
Institutionens bestyrelse, Beboerråd. Beboermøde. Likvidation m.v.

Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger
Om opsigelse af leje.

Brandforhold (SBi-anvisning om Bygningsreglementet 2008.)

Anvisninger om Flugtveje og redningsforhold, Konstruktive forhold, Brandtekniske installationer,  Brand- og røgspredning, Brand- og røgspredning samt Redningsberedskabets indsatsmulighed

Lov om røgfri miljøer

 

maj
kollegiet
horsens

Geneesgade 1, 8700 Horsens